UNDERVISNING
TEATERHÖGSKOLAN MALMÖ:

KONCEPTUELL SCENKONST - IN THE BLEND / 2017-20

TEATERNS TEORI OCH PRAKTIK

KONSTNÄRLIG METOD / 2019-21

KONCEPTUELL SCENKONST - SLUTPROJEKT / 2016-18

KONCEPTUELL SCENKONST - BILD / 2016-19

MASTERUTBILDNINGEN - BILD / 2017
K3 MALMÖ HÖGSKOLA:
STORYTELLING - AUDIO / 2013
CHARACTER DESIGN - AUDIO / 2012
LJUDDESIGN & PSYKOAKUSTIK 2011-2015
LJUDINSTALLATION WORKSHOP / 2010-2015
FILMLJUD / 2011-2014
KONTAKTMIKROFONER & ABLETON LIVE / 2010-2015
INTERAKTIVT LJUD & ARDUINO 2008 & 2012-2015